PATIO3 Monika Kołodziejczak w Katowicach realizuje projekt w ramach działania 3.4Dotacje na kapitała obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 85 895,79 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85 895,79 PLN
Beneficjent: Patio 3 Monika Kołodziejczak

DANIA DNIA